02-03-07

Geen vriend van Gentblogt…

:: [02/03/07] Geen vriend van Gentblogt…

Van een organisatie die zichzelf tot doel stelt te informeren over alles wat reilt en zeilt in Gent en die als pluralistische vereniging stelt zich aan geen enkele politieke strekking te binden, zou men mogen verwachten dat zij zich dan ook partijpolitiek neutraal opstellen. Ik heb evenwel de indruk dat met die partijpolitieke neutraliteit een loopje wordt genomen.

meer lezen>>>

 

:: [01/03/07] Provincieambtenaren mogen hoofddoek dragen

In Antwerpen komen er regels voor het dragen van een hoofddoek. Hierbij komt er een verbod op het dragen van een hoofddoek, niet enkel voor personen in uniform, maar ook voor bedienden die bijvoorbeeld aan een loket zitten, en dit om redenen van neutraliteit en respect. De provincie Oost-Vlaanderen legt haar ambtenaren evenwel geen verbod op het dragen van een hoofddoek op. Blijkbaar is voor de provincie neutraliteit en respect niet belangrijk.

meer lezen>>>

14:15 Gepost door Tanguy Veys in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-03-07

ULB durft wat Oost-Vlaams provinciebestuur verzuimde

:: [28/02/07] ULB durft wat Oost-Vlaams provinciebestuur verzuimde
Studenten aan de ULB willen een debat organiseren in het kader van de "Actieweek tegen Racisme" met moslimdenker en professor islamologie Tariq Ramadan. De rector van de ULB stelt evenwel zijn veto tegen een debat met Tariq Ramadan "omdat zijn standpunten de vrijheid doden". De provincie Oost-Vlaanderen had er vorig jaar minder problemen mee dat Ramadan een lezing binnen de provinciale muren hield.
meer lezen>>> 

 :: [27/02/07] VBJ-Winteracademie: Kroegentocht in Gentse binnenstad
Ter gelegenheid van de Winteracademie van de Vlaams Belang Jongeren in de regio Gent wordt op zaterdag 3 maart 2007 in de Gentse binnenstad een kroegentocht georganiseerd. Jong en oud zijn welkom voor een tocht doorheen tal van gezellige kroegen in de “Kuip van Gent” en met op tijd en stond natuurlijk een natje en een droogje.
meer lezen>>> 

 :: [26/02/07] Gespreksavond over katholicisme met o.a. Tanguy Veys
Op dinsdag 27 februari 2007 organiseert KVHV Antwerpen een gespreksavond omtrent “De relevantie van het katholicisme in de hedendaagse maatschappij”. Hiervoor werden volgende sprekers uitgenodigd: professor Matthias Storme, Vlaams Parlementslid Cathy Berx (CD&V) en ondergetekende.
meer lezen>>> 

 :: [23/02/07] Veys stapt met tuchtdossier naar gerecht
Een ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen kon zich vele jaren en dan nog tijdens zijn uren, in de gebouwen van de provincie en met het computermateriaal van zijn werkgever, tot voor kort doodleuk bezighouden met zijn perverse hobby. Het is pas wanneer het ganse provinciale computernetwerk volledig plat ligt dat men ingrijpt. Wanneer door het provinciebestuur op de harde schijf van de betrokkene ook strafbaar materiaal wordt aangetroffen knijpt men een oogje dicht. Daarom ben ik dan maar zelf naar het gerecht gestapt.
meer lezen>>> 

 :: [22/02/07] Terug van weggeweest
Het is in de virtuele wereld de voorbije maanden een beetje stil rond mij geweest, maar daarom heb ik op politiek vlak niet stil gezeten of het wel en wee op het wereldwijde internet uit het oog verloren. Ik heb me evenwel voorgenomen om de draad opnieuw op te nemen en de lezer mag hier dus regelmatig een bezoekje brengen en zal me ook op andere blogs gewis tegenkomen. Mijn heropstanding is alvast niet onopgemerkt voorbijgegaan en menig Vlaamse Blogger heeft nu al voor mij de rode loper uitgerold en een verwelkomingsfeestje georganiseerd….
meer lezen>>> 

 :: [19/02/07] Belastingbetaler draait op voor Oost-Vlaamse spilzucht
Wie dacht dat met de VLD in het beleid de belastingen niet verhoogd zouden worden, heeft het verkeer voor. Nadat het Gentse stadsbestuur (SP.a-Spirit-VLD) tijdens de vorige legislatuur al een aanslag pleegde op het inkomen van de Gentenaars, komt nu ook de Oost-Vlaamse deputatie (CD&V-VLD-SP.a) op de proppen met een nieuwe belastingsverhoging. Eens te meer mag de belastingbetaler het gelag betalen.
meer lezen>>> 

 :: [17/02/07] Geen cordon sanitaire in Oost-Vlaamse provincieraad
Op de agenda van de provincieraad van woensdag 14 februari 2007 stond de benoeming van een heel reeks provincieraadsleden in tal van intercommunales en VZW´s. Ondermeer diende men 4 effectieve vertegenwoordigers in het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) aan te duiden.
meer lezen>>> 

 :: [16/02/07] Actie voor behoud Gentse postkantoren
Vandaag werd actie gevoerd door het Vlaams Belang Koepel Gent tegen het verdwijnen van 6 postkantoren op het grondgebied van de stad Gent. Het gaat concreet om de postkantoren New-Yorkstraat (Muide), Francisco Ferrerlaan (Van Beverenplein), Slachthuisstraat (Macharius), Zwijnaardsesteenweg (Universitair Ziekenhuis), Langestraat (Ledeberg) en Sint-Simonstraat (Gentbrugge). Hierbij werd telkens aan de gebruikers van het postkantoor een pamflet overhandigd waarin de sluiting werd aangeklaagd, alsook de hypocriete houding van de politieke verantwoordelijken. Ook de buurtbewoners kregen dit pamflet in hun brievenbus.
meer lezen>>>

12:35 Gepost door Tanguy Veys in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-05-06

Doe mee met VBJ op Keizer Karel Cup


Naar goede gewoonte nemen de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) ook dit jaar deel aan de Keizer Karel Cup en dit nu al voor de vijfde keer op rij. De voorbije jaren slaagden we er telkens in om met een ploeg toffe jongeren een sportieve prestatie neer te zetten en ook dit jaar zal dit beslist het geval zijn. Er zijn nog enkel plaatsen vrij in onze ploeg, dus wie interesse heeft moet snel handelen !

08:47 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-05-06

Veys los


Vandaag publiceert de krant De Morgen weer een hoogstaand staaltje van journalistieke kunde bij monde van schrijvelaar Tom Cochez. In het artikel "Het gewelddadige DNA van het Vlaams Belang" wordt een amalgaam van leugens, geruchten, verdachtmakingen en halve waarheden gemaakt. Ondergetekende krijgt ook een mooie plaats toebedeeld en deze eervolle vermelding wil ik de lezer niet ontzeggen.

23:59 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-05-06

Deputatie aarzelt met klacht tegen Tanguy Veys


Vorige week ging de bestendige deputatie zich beraden of ze een klacht tegen mij zouden indienen. Intussen zijn we al een week verder en is het nog steeds muisstil omtrent deze mogelijke klacht. Zou het dan toch gaan om een spelletje blufpoker met als enige bedoeling ondergetekende het zwijgen op te leggen? Pech dat het hen ook deze keer niet gelukt is.

22:32 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-06

Deputatie overweegt klacht tegen Tanguy Veys


Vandaag, donderdag 11 mei 2006, zal de vergadering van de bestendige deputatie beslissen of ze klacht indienen tegen mij wegens het artikel "Uw kind in veilige handen op een provinciale school?", omdat ik het provinciaal onderwijs in zijn geheel in een kwaad daglicht zet. De in mijn artikel aangehaalde fameuze afsprakennota wordt evenwel ontkend noch bevestigd...

07:48 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Openschooldag met politieke debatten

 
Op zaterdag 13 mei 2006 organiseert het Gentse Sint-Geertruidinstituut, Campus Crombeen, een “Openschooldag”. Tijdens deze Openschooldag, die al van in de ochtend begint, staan in de namiddag een aantal debatten over migratie, onderwijs, media en uitkeringen op het programma met vooral jonge politici, waaronder ondergetekende. Ideaal moment om met de school kennis te maken, alsook om enkele pittige debatten mee te maken.

07:45 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-05-06

Een overzicht van de voorbije publicaties

 
:: [09/05/06] Scruton voor Vlaams Belang
Op vrijdag 23 juni 2006 komt de vooraanstaande en conservatieve Engelse filosoof Roger Scruton naar Antwerpen om, op uitnodiging van het Vlaams Belang, een lezing te geven over “Our Moral Crisis and How to Overcome It.” Met dit colloquium wil de partij een poging doen om het intellectueel debat in Vlaanderen te ondersteunen en te bevoorraden. Zorg dat je dit debat niet mist !
meer lezen>>> 

 :: [08/05/06] Christelijk Vlaanderen start petitie tegen kerkbezettingen
Terwijl de pers vol staat van berichten over christenen en sommige van hun leiders die enthousiast hun lege kerken vullen met illegalen, is een meerderheid van de christenen er hoegenaamd niet mee opgezet dat hun kerken en kapellen gebruikt worden om een politieke agenda te realiseren. Voor hen moet een kerk een plaats van gebed zijn en voor de eredienst voorbehouden worden. Daarom start het nieuwe initiatief Christelijk Vlaanderen met een petitie tegen de kerkbezettingen en ook jij kan die tekenen.
meer lezen>>> 

 :: [06/05/06] Uw kind in veilige handen op een provinciale school?
Wie zijn kind naar een provinciale school stuurt, gaat er van uit dat de inrichtende macht er alles voor doet om te waken over een basisvorm van welzijn van het toevertrouwde kind en dat opgetreden wordt wanneer er tekenen zijn dat dit welzijn in het gedrang komt. Het wordt echter een probleem wanneer men weigert pertinent op te treden en aldus het gevaar bestaat dat de dreiging blijft en zelfs toeneemt.
meer lezen>>>
 
:: [28/04/06] Jongerencafé en fuif in Dilbeek
De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) organiseren hun jaarlijkse trefdag op zaterdag 29 april 2006 en deze keer in Dilbeek. Tijdens dit gebeuren kan elke politiek geïnteresseerde jongere kennismaken met de Vlaams Belang Jongeren, de werking, de standpunten en de leden en sympathisanten. Bovendien is tal van animatie voorzien. Het wordt dus weer een spetterend evenement.
meer lezen>>>  

 :: [25/04/06] Debat met Gerolf Annemans en Jean-Pierre Van Rossem
Het Gentse Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond organiseert op woensdag 26 april 2006 een debat over misdaadbestrijding. Het thema is net als bij het islamdebat in februari hoogst actueel: de recente moord op Joe in het centraal station in Brussel, de klacht van winkeliers i.v.m. de overvallenplaag, de campagne van het Vlaams Belang "Uw veiligheid, onze prioriteit", de geringe vervolging van kleine misdaadfeiten in Brussel en Dendermonde, ... Met Gerolf Annemans en Jean-Pierre Van Rossem op het programma een gevaarlijke cocktail…
meer lezen>>> 

 :: [19/04/06] Provincieraad van woensdag 19 april 2006
Ik heb in het verleden al eens mijn beklag gedaan over gedeputeerden die weigeren op vragen te antwoorden, over gedeputeerden die hun kat sturen naar de commissies en de provincieraad, over provincieraadsleden voor wie een commissievergadering niet rap genoeg gedaan dan zijn en die desnoods zelf vroeger opstappen, over provincieraadsleden die geen flauw idee hebben van de inhoud van de geagendeerde dossiers… En denk je dat het iets heeft opgebracht?
meer lezen>>> 

 :: [14/04/06] Lezersbrief: De beste bescherming
Naar aanleiding van de berichtgeving over de veiligheidsmeeting van het Vlaams Belang, de moord op een tiener voor een mp3-speler en het voorstel van de procureur van Oudenaarde om prioriteiten te stellen in de vervolging van criminaliteit schreef ik een lezersbrief naar het Nieuwsblad die vandaag werd gepubliceerd.
meer lezen>>> 

 :: [03/04/06] Bezoek aan het Europees Parlement
Morgen vertrek ik samen met een delegatie van de Oost-Vlaamse provincieraad voor een tweedaags bezoek aan Straatsburg. Hierbij zal vooral aandacht besteed worden aan het EU regionaal beleid, de Europese structuurfondsen en de Europese programma´s. Ik kijk alvast uit naar het programma, ook al is het mijn vierde bezoek aan het Europees Parlement, maar ook het gezelschap op zich lijkt me reuze mee te vallen.
meer lezen>>> 

 :: [15/03/06] Provincieraad van woensdag 15 maart 2006
Bij de aanvang van de legislatuur 2000-2006 heeft men de illusie dat de pertinente bemerkingen die men maakt en de constructieve voorstellen die men doet een positieve invloed zouden hebben op het beleid. Helaas moet ik na 5 jaar vaststellen dat de ivoren toren van de bestendige deputatie er nog steeds is en men ongestoord zijn gang gaat. Arrogant totdat men standt…
meer lezen>>> 

 :: [09/03/06] Debat over democratie is ondemocratisch
Op woensdag 8 maart 2006 vond in De Vooruit een zogenaamd drieluik rond democratie plaats. Voor de voormiddag werden de klassen van de laatste graad secundair onderwijs uitgenodigd, de namiddag richtte zich meer tot universiteitsstudenten en het derde luik was een openbaar avonddebat van de partijvoorzitters, maar niet iedereen was op dit "democratisch" debat welkom…
meer lezen>>> 

 :: [05/03/06] Op verkiezingstoer in Nederland
Op dinsdag 7 maart 2006 worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Aangezien ik de verkiezingsperiode een leuke periode vind en ik ook graag campagne voer, ben ik een dag een handje gaan toesteken in Rotterdam tijdens een campagnedag van "Nieuw Rechts".
meer lezen>>> 

 :: [01/03/06] Debat met nationale jongerenvoorzitters
Morgen vindt in Antwerpen een debat plaats met alle jongerenvoorzitters van de politieke partijen. Namens de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) mag ik als ondervoorzitter daar onze kleuren verdedigen. U komt toch ook?
meer lezen>>> 

 :: [22/02/06] Geen boycot door Carrefour van Deense producten
Deze avond voerden leden van de Gentse Vlaams Belang Jongeren (VBJ-Gent) actie aan de Carrefour van Oostakker en verspreidden door middel van een pamflet een positieve oproep onder hun klanten. Aanleiding was de actieve medewerking van bepaalde Carrefourcentra aan de boycot van Deense producten.
meer lezen>>> 

 :: [09/02/06] Tanguy Veys komt naar u toe
De beste reclame en tevens de goedkoopste reclame voor het Vlaams Belang is de mond aan mond reclame. Als je dan als mandataris wordt uitgenodigd om bij mensen thuis voor een groep genodigden de standpunten en de werking van het Vlaams Belang uiteen te zetten, beschik je over de ideale voorwaarden om heel efficiënt en succesvol te werk te gaan.
meer lezen>>> 

 :: [08/02/06] Provincieraad van woensdag 8 februari 2006
Er viel deze keer op de zitting weinig spektakel te rapen. De dossiers kabbelden rustig over de agenda. Het Vlaams Belang blijft evenwel een sterke speler tijdens de zitting zowel qua inzet als inhoud.
meer lezen>>> 

 :: [03/02/06] Leiders voor morgen
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006 naderen met rasse schreden. Veel jongeren zullen die dag namens het Vlaams Belang op de kieslijst staan. Het is belangrijk dat deze jongeren een goede scholing krijgen en degelijk voorbereid worden op de verkiezingscampagne en een mogelijk mandaat.
meer lezen>>> 

 :: [01/02/06] De zaak van de Deense cartoons van Mohammed
De hetze van moslims die oproepen tot geweld en tot een boycot van Deense producten en het effectief toepassen van geweld en islamitisch racisme, nopen mij om mijn volledige solidariteit uit te spreken tegenover de Deense bevolking. Uit protest tegen deze middeleeuwse toestanden publiceer ook ik de gewraakte cartoons en roep ik op om de petitie te tekenen en de banner te plaatsen.
meer lezen>>> 

 :: [19/01/06] Vrijheidslaureaat tegen vrije meningsuiting
De Waalse MR-senator Alain Destexhe ontving gisteren de Prijs van de Vrijheid 2006 van de rechts-liberale denktank Nova Civitas. Een mooi gebaar van Nova Civitas, maar het is evenwel opvallend dat diezelfde Alain Destexhe het veel moeilijker heeft als het gaat om de vrije meningsuiting…
meer lezen>>> 

 :: [18/01/06] Provincieraad van woensdag 18 januari 2006
Deze zitting begon alvast goed, want voor het vragenuurtje werden van de 15 geagendeerde mondelinge vragen er 12 ingediend door het Vlaams Belang. Zeg nog eens dat het Vlaams Belang niets uitspookt met het mandaat dat het van de kiezer kreeg.
meer lezen>>> 

 :: [11/01/06] Film La Haine: Brandend actueel
Naar aanleiding van nieuwjaar en de rellen van vorig jaar halen de Vlaams Belang Jongeren Gent (VBJ-Gent) de cultfilm "La haine" van stal. Het “allochtone nieuwjaar” waarbij tientallen wagens in vlammen opgaan, werd immers ook dit jaar weer in de Elzas en andere streken van Frankrijk uitbundig gevierd, deze keer “slechts” 425 auto’s. De film en de thematiek is dan ook brandend actueel.
meer lezen>>> 

 :: [10/01/06] Minister Dewael zet burgemeester Beke uit de wind
Naar aanleiding van de klacht die ik indiende tegen burgemeester Frank Beke wegens het onrechtmatig laten verdwijnen van 4 parkeerretributies, laat minister Patrick Dewael, na advies van gouverneur André Denys en na meer dan een jaar, weten dat er voor hem geen reden is om enig gevolg te geven aan mijn klacht. Blijkbaar is het voor de minister geen bezwaar dat Beke zijn boekje te buiten ging. Ik deel alvast niet zijn visie.
meer lezen>>>
 
 :: [09/01/06] Tanguy Veys start nieuwe weblog
Zoals de lezer kan merken, gaat het op deze website hoofdzakelijk over politieke zaken. Aangezien een weblog of een “on line dagboek “ eigenlijk ook over persoonlijke zaken kan gaan, heb ik dan maar beslist om ook een weblog over “de man achter de politieker” op te starten. Niet dat daar veel pikante details uit het privé-leven van Tanguy Veys te rapen zullen vallen, maar de nieuwsgierige bezoeker krijgt toch een beeld over het leven naast de politiek, alhoewel de politiek natuurlijk nooit veraf is.
meer lezen>>> 

 :: [08/01/06] Tanguy Veys opnieuw naar Gentse gemeenteraad?
Op 10 maanden van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen is het goed dat een balans wordt opgemaakt van het gepresteerde werk en dat tevens wordt vooruit gekeken. De inzet van verkiezingen van zondag 8 oktober 2006 zijn voor het Vlaams Belang en voor het Vlaams Belang in Gent in het bijzonder van heel groot belang. Het spreekt voor zich dat hiervoor al het mogelijke moet gedaan worden om een nieuw succes te boeken en hierbij wil ik dan ook meer dan ooit mijn steentje toe bijdragen.
meer lezen>>> 

 :: [18/12/06] Provincieraad van woensdag 14 december 2005
Het is duidelijk dat niet alleen het geld op is, maar blijkbaar ook de inspiratie van het provinciebestuur. Veel opvallend nieuwe zaken stonden niet op de agenda. Geen grote debatten waarbij het hoge woord gevoerd werd. Gelukkig is dit nog altijd een beetje buiten de waard gerekend.
meer lezen>>> 

 :: [17/12/05] Spirit dient klacht in tegen Tanguy Veys wegens racisme
Blijkbaar is het de mode om klachten wegens aanzetten tot haat en racisme in te dienen tegen politici van het Vlaams Belang. Vooral de minipartij Spirit spant hierbij de kroon en neemt zelfs kleinere garnalen, zoals ondergetekende, in het vizier. Ik mag mij dus eerstdaags aan een verhoor verwachten, maar ik ben vrij gerust in de zaak.
meer lezen>>> 

 :: [14/12/05] Doe de Philipotte van Belle-Denktank
Politiek en toneel kunnen soms best hand in hand gaan. De “Philipotte van Belle-Dentank” is een mooi voorbeeld van hoe NTGent inspeelt op een initiatief van Filip Dewinter. Wat de motieven zijn en wat het doel is, is niet volledig duidelijk, maar dat is geen reden om het initiatief op zich te kelderen. Ik doe alvast een kritische benadering.
meer lezen>>> 

 :: [12/12/05] Begrotingsmarathon kent voorspelbaar einde
De uitslag van de negen zittingen ter gelegenheid van de bespreking van de begroting 2006 was niet anders dan de voorbije begrotingsjaren. De politieke meerderheid koos eens te meer voor het eigen grote gelijk en de protesterende minderheid stond erbij en keek ernaar. Toch vallen ook dit jaar enkele opvallende gebeurtenissen te melden. Een verslag van iemand die het allemaal vanop de bovenste rij meemaakte...
meer lezen>>>

18:30 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-05

Het Amerikaanse Conservatisme: Een introductie


Met stijgende interesse wordt vanuit Vlaanderen en Europa gekeken naar het Amerikaanse Conservatisme. Ook vanuit het Vlaams Belang volgt men de ontwikkelingen binnen het conservatieve kamp op de voet. Maar wat is het verschil tussen “paleo-” en “neoconservatieven”? Wie zijn de interessante conservatieve ideologen en wat zijn hun ideeën? Welke websites, boeken en tijdschriften van conservatieve auteurs moet je zeker eens gelezen hebben? Hoe staan de conservatieven tegenover ons nationalisme? Vragen die deze week zeker een antwoord zullen krijgen.
meer lezen>>> 

18:54 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betoging NSV: 175 België – België Barst !


Zoals al haar voor- en tegenstanders terdege beseffen, organiseert NSV eenmaal per jaar een nationale betoging. Haar vier afdelingen verzamelen dan in een studentenstad om samen met de steeds talrijk aanwezige sympathisanten op niet mis te verstane wijze op te komen voor haar standpunt in een actuele kwestie. Dit jaar kunt u vandaag daarvoor in Leuven terecht. Studentenstad bij uitstek en ambiance verzekerd ! 
meer lezen>>> 18:53 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Begrotingsmarathon op volle snelheid


Elk jaar maakt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen er een halszaak van om de bespreking van de begroting uit te smeren over talloze zittingen. Ondanks het feit dat tijdens die bespreking soms wel zinnige zaken worden gezegd, zowel door meerderheid als oppositie, heeft die begrotingsmarathon iets irreëel. Het is dus hoog tijd dat men die formule eens herziet. We zitten alvast halfweg de bespreking.
meer lezen>>>


18:53 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-11-05

Tweede Iers-Vlaamse Nacht van Iervlana


Vlaanderen heeft altijd veel aandacht en sympathie gehad voor de Ierse muziek, cultuur, gastronomie en geschiedenis. Dit weekend kunt u voor de tweede keer in Zulte deelnemen aan de Iers-Vlaamse Nacht van “Iervlana”. Opnieuw werd door de initiatiefnemers een boeiend en feestelijk programma voorzien dat zeker de moeite waard is. Een bezoek is dan ook een aanrader.

meer lezen>>>

19:20 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jean-Marie Le Pen komt naar Gent


Op woensdag 30 november 2005 komt de leider van het Franse Front National, Jean-Marie Le Pen, naar Gent. Een gebeurtenis die ook in Gent niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Het is trouwens met datzelfde Front National dat het Vlaams Belang sinds jaar en dag een technische fractie vormt in het Europees Parlement. Wie Le Pen kent, weet dat het zeker de moeite zal lonen om hem die avond in Gent aan het werk te zien. Daarom hoeft u het trouwens niet 100 % eens te zijn met al zijn uitspraken en standpunten.

meer lezen>>>

19:20 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-05

Bestendige deputatie maakt er weer een zootje van

 
Door het feit dat de provincieraad er steeds minder in slaagt om op één dag zijn agenda af te werken, komt ook de bestendige deputatie steeds meer in de knoei met zichzelf. Gelukkig is er dan de oppositie om de nochtans grote meerderheid bij te springen, zowel door met hun aanwezigheid tijdens het stemmen voor een meerderheid te zorgen als door de deputatie op fouten of tegenstrijdigheden in hun eigen voorstellen te wijzen. Helaas helpt zelfs dat niet altijd…
meer lezen>>>

15:49 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-05

Provincieraad van woensdag 16 november 2005


Vandaag staat een nieuwe provincieraad op de agenda en graag nodig ik iedere nieuwsgierige uit om de zitting bij te wonen. Grote vraag is of ook deze keer de provincieraad niet in staat zal zijn om zijn agenda af te werken. Er staan naar provincieraadsnormen namelijk veel punten (46) op de agenda. Intussen is iedereen al druk bezig met de voorbereiding van de komende begrotingsbesprekingen die weer lang beloven te duren, maar daarover later meer.
meer lezen>>>

09:26 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kluizendok komt in stroomversnelling


Gisteren vond de opening van het Kluizendok plaats. Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Gentse haven en hopelijk zal deze gebeurtenis de negatieve cijfers inzake tewerkstelling in de Gentse regio opkrikken. De bedrijven die in de haven actief zijn, juichen alvast dit initiatief toe. Logisch dat ook ik op deze belangrijke gebeurtenis voor Gent niet kon afwezig blijven.
meer lezen>>>

07:21 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-11-05

Colloquium "Welk Europa Morgen?"


Vandaag vindt in Antwerpen een colloquium plaats dat in het teken staat van het Europa van morgen. Na de referenda eerder dit jaar over Europa en de grote weerstand tegen de Turkse toetreding tot de EU is het van groot belang dat nagedacht wordt, gediscussieerd wordt over en gewerkt wordt naar het Europa van morgen. De Delta-Stichting i.s.m. de Werkgroep Identiteit zal als waardige Vlaams-Nederlandse vertegenwoordiger van de Europese nieuwrechtse denkrichting de knuppel gooien n het hoenderhok door op dit colloquium een vraagteken te stellen bij de structuren van het huidige Europa. Ook ik zal op dit colloquium aanwezig zijn, maar dan als tolk...
meer lezen>>>


08:39 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-11-05

Franse branden teisteren nu ook Gent


Volgens de berichtgeving werd deze avond helaas nu ook in Gent een eerste voertuig in brand gestoken. In het licht van de rellen die de laatste dagen Frankrijk teisteren, maar nu bovendien ons land wordt overspoeld met incidenten in Brussel, Antwerpen en zelfs Gent , mag men voor mijn part gerust de multiculturele samenleving, ook in Gent, virtueel failliet verklaard worden. Als rasechte Gentenaar heb ik er mijn buik van vol.
meer lezen>>>

00:35 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-11-05

Armoede bestaat anno 2005 nog steeds ook bij ons !

 
De periode rond 11 november is jaarlijks het vaste moment dat de Vlaamse Noord-Zuidbeweging “11.11.11” via campagnes allerhande de burger probeert warm te maken voor wat zij de armoede en het onrecht in het Zuiden noemen. Dat warm maken betekent veelal dat diezelfde “rijke” burger eerst een aantal schuldcomplexen wordt aangepraat om vervolgens rechtstreeks en onrechtstreeks in zijn portemonnee te mogen tasten voor politieke projecten die met een humanitair sausje werden overgoten. Bovendien is er in ons land anno 2005, ondanks onze welvaartstaat, nog heel wat zichtbare en onzichtbare armoede en dit allemaal stemt tot nadenken.
meer lezen>>>

18:58 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-11-05

Familie Veys gaat de boer op


Nu de vogelgriep in snel tempo richting de grenzen van Vlaanderen vliegt en de overheid alles in gereedheid brengt om hopelijk snel en efficiënt op te treden, ga ook ik het platteland en de boerenbevolking opzoeken. Het zal weliswaar niet meteen tussen het pluimvee zijn dat men mij zal vinden, maar veeleer tussen het iets grotere vee: de koeien. De Westhoek lijkt mij daarvoor bijzonder geschikt en ik hoop aldus met vrouw en kind ook mijn culinaire en toeristische achterstand wat bij te schaven.

meer lezen>>>

07:18 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-10-05

VBJ bezoekt politieke instellingen in Gent


Wie denkt dat er enkel in Brussel aan politiek wordt gedaan heeft het verkeerd voor. Ook in Gent worden heel wat politieke beslissingen genomen. Daarom brengen de Gentse Vlaams Belang Jongeren (VBJ-Gent) op zaterdag 5 november ’05 een bezoek aan zowel de Gentse gemeenteraad als de Oost-Vlaamse provincieraad. Geïnteresseerden kunnen ons bij deze bezoeken zeker vergezellen.

meer lezen>>>

13:16 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-05

Congres 60 jaar anti-Vlaamse repressie


60 jaar na de anti-Vlaamse repressie die aanving in 1945, is het goed dat men anno 2005 stil staat bij deze periode die bijzonder hard aankwam en diepe sporen heeft achterlaten in de Vlaamse Beweging. Voor de Nationalistische Vlaamse Oud-strijders (NVOS) is nu een geschikt moment aangebroken om een congres te wijden aan deze voor Vlaanderen en voor de Vlaamse Beweging in het bijzonder, nefaste periode. Morgen kan ook jij daar bij zijn.
meer lezen>>>


17:07 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-05

Filip Dewinter: “Zwart schaap” of “Osama bin Laden” ?


Nu zaterdag wordt “Het zwarte schaap” Filip Dewinter op de Nederlandse televisie geconfronteerd met enkele van zijn opponenten, de zogeheten witte schapen. Hierbij wordt gedurende de uitzeinding ingegaan op die elementen waaraan Dewinter zijn status ontleent, maar naar verluidt komt ook de mens achter Filip Dewinter aan bod. Voor één van die witte schapen is Filip Dewinter alvast de “Vlaamse Osama bin Laden”; dat belooft !

meer lezen>>>

18:47 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-05

VBJ-Kroegentocht in Gentse studentenbuurt


Nu het academiejaar 2005-2006 in Gent op volle toeren draait, hebben vele studenten ook de weg gevonden naar de typische studentenbuurt met al zijn kroegen. Daarom trekt morgenavond ook een delegatie van de Vlaams Belang Jongeren voor een heuse kroegentocht naar de Gentse studentencafés, met in hun gezelschap de prominente aanwezigheid van Vlaams-Belangparlementsleden Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel. Succes verzekerd !
meer lezen>>>


18:37 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-05

Coddens is slecht geplaatst om lessen te geven in ethiek


Dit weekend verscheen in de krant een reactie van de Gentse schepen voor onderwijs, Rudy Coddens, over de pamflettenacties van de Vlaams Belang Jongeren aan de schoolpoorten. Hierbij verklaart de man onomwonden dat “men zich wel mag afvragen hoe ethisch dergelijke praktijken zijn.” Als er nu iemand is die weinig lessen te geven heeft in wat ethisch is, is het toch wel schepen Coddens…

meer lezen>>>

18:10 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-05

Stomme van Portici: Na 175 jaar nog steeds heibel...


Vandaag vindt in Gent de opvoering van "De Stomme van Portici" plaats. Deze gebeurtenis zal niet onopgemerkt voorbij gaan aangezien deze opera, weliswaar onbewust, mee aan de basis lag van het ontstaan van België. Reden voor heel wat Vlaams-nationalisten om 175 jaar later nog steeds hun protest te laten horen.

meer lezen>>>

13:54 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-05

Audit toont misbruiken bij Oost-Vlaamse onthaalbureaus


Het rapport van de Inspectie van Financiën over de onthaalbureaus in Vlaanderen is vernietigend: er zijn grote verschillen tussen de bureaus qua kostprijs per inburgeringstraject, het begeleidingssysteem werkt niet en de controle op de financiën faalt. Ook de twee onthaalbureaus in Oost-Vlaanderen (VZW Kom-Pas en VZW Onov) komen niet ongeschonden uit deze audit. Het provinciebestuur moet dan ook zijn verantwoordelijkheid nemen.

meer lezen>>>

20:59 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-05

Vlaams Belang Jongeren aan de Gentse schoolpoorten


Ondanks het feit dat het onderwijs op school politiek neutraal moet zijn, stellen de Vlaams Belang Jongeren vast dat anno 2005 het Vlaams Belang nog steeds tijdens bepaalde lessen bewust in een negatief daglicht wordt gesteld. Om in te gaan tegen deze indoctrinatie wordt dan ook gestart met een pamflettencampagne aan de Gentse schoolpoorten.

meer lezen>>>

19:35 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-05

Provincieraad van woensdag 12 oktober 2005


De Vlaams-Belangfractie in de Oost-Vlaamse provincieraad, in tegenstelling tot de meeste andere fracties, werkt heel hard, ook al leest u daar weinig van in de pers en is die provincie vaak een ver-van-mijn-bed-show. Soms tot ongenoegen van de administratie voor het vele werk, maar vooral tot ongenoegen van de ivoren toren van de bestendige deputatie en van provincieraadsvoorzitter Piet Van Eeckhaut (SP.a). Tijdens de eerstvolgende zitting zal dus weer heel wat tandengeknars zijn te horen op de meerderheidsbanken. U komt toch ook?

meer lezen>>>

16:49 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-05

A-Conventie: Het startschot van de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen


Op zondag 9 oktober ‘05 vindt in Antwerpen in de Waagnatie de “A-conventie” plaats; zeg maar het Vlaams Belangstartschot voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien volgend jaar het verkiezingsresultaat in Antwerpen met argusogen zal gevolgd worden, is Antwerpen nu zondag de plaats van afspraak !

meer lezen>>>

06:07 Gepost door Tanguy Veys | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |